خط چشم ادیکت دیور – DIOR ADDICT IT LINE Dior

خط چشم ادیکت دیور – DIOR ADDICT IT LINE

خط چشم ادیکت دیور – DIOR ADDICT IT LINE

 
خط چشمی بادوام و بسیار زیبا
مایع ژل مانند این خط چشم به سرعت روی چشم شما خشک می شود و می توانید به سرعت آرایش چشم خود را تکمیل نمایید .
بسیار مشکی و بدون ریزش

همچنین به راحتی با استفاده از چشم پاک کن می توانید آرایش چشم خود را پاک نمایید .
France France
۳۴۷
لوازم آرایش دیور